vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Wyniki rekrutacji

03.07.2015
Kandydacie!

Aby sprawdzić czy zostałeś zakwalifikowany zaloguj się na swoje konto i przejdź na zakładkę "Wyniki rekrutacji"

status TWOJEGO WNIOSKU i status Twojego ARKUSZA OSIĄGNIĘĆ

26.06.2015
Kandydacie!

Koniecznie zaloguj się i sprawdź informacje o swojej kandydaturze (zakładka „Aktualności”)!

Jeśli Twój Wniosek lub Twój Arkusz osiągnięć ma status: oczekuje na weryfikację lub status: odrzucony, oznacza to, że Twoja kandydatura nie będzie brana pod uwagę i powinieneś niezwłocznie skontaktować się ze szkołą średnią, w której został złożony wniosek celem wyjaśnienia sytuacji.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRYCH KONTA ZAKŁADAŁO ICH GIMNAZJUM MACIERZYSTE

24.06.2015
Kandydacie, jeśli login i hasło otrzymałeś w Twoim gimnazjum macierzystym i wybrałeś szkoły w systemie elektronicznym vEdukacja Nabór Szkoły ponadgimnazjalne, to NIE musisz zanosić kopii dokumentów (kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkoły pierwszego wyboru!

UWAGA! Twoim obowiązkiem jest zalogować się i sprawdzić w systemie poprawność danych o Twoich osiągnięciach wprowadzonych przez gimnazjum. Gdybyś zauważył różnicę zgłoś to niezwłocznie w swoim gimnazjum macierzystym. Możesz to zrobić do 25 czerwca 2015

Skróconą instrukcję w 5 krokach znajdziesz w zakładce „Pomoc”

Uwaga! Wyjątkiem od powyższej reguły są kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gorlickiego, którzy niezależnie od sposobu rejestracji (rejestracja samodzielna lub rejestracja przez gimnazjum macierzyste) dostarczają kopie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SAMODZIELNIE ZAKŁADALI SWOJE KONTA ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ POWIATU GORLICKIEGO!!!

24.06.2015
W dniach od 26 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 do godz. 14:00, do szkoły, w której złożyłeś Wniosek, musisz dostarczyć kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wymienione dokumenty dostarczasz tylko do jednej szkoły - SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zwróć uwagę, czy oceny i osiągnięcia w systemie są zgodne z tymi, które masz w dostarczonych dokumentach. Gdybyś zauważył różnicę popraw błędy lub zgłoś to szybko w szkole ponadgimnazjalnej, do której składałeś dokumenty.

Po pozytywnym zweryfikowaniu Twoich osiągnięć na Twoim indywidualnym koncie w zakładce „Aktualności” pojawi się informacja, że osiągnięcia zostały zaakceptowane.

Pamiętaj!!! Jeśli nie dostarczysz tych dokumentów, nie będziesz brał udziału w przydziale do wybranych szkół.

Skróconą instrukcję w 5 krokach znajdziesz w zakładce „Pomoc”

Składanie wniosków

24.06.2015
Szanowni Gimnazjaliści,

W związku ze zbliżającym się terminem zakładania kont, wyboru szkół i oddziałów oraz składania wersji papierowej wniosków, który upływa 2015-06-25 o godz.13:00 przypominamy, że wszyscy Kandydaci - niezależnie od sposobu rejestracji (rejestracja samodzielna lub rejestracja przez gimnazjum macierzyste) - zobowiązani są do dostarczenia wydrukowanego z systemu rekrutacji elektronicznej i podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosku do szkoły pierwszego wyboru.

Niedopełnienie tej formalności będzie skutkowało odrzuceniem przez szkołę ponadgimnazjalną zgłoszenia, a w konsekwencji będzie oznaczać BRAK udziału w rekrutacji!

Poprzednia strona