vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Technikum żywienia w Ryglicach szansą na rozwój

28.05.2015
Zapraszamy Cię do kontynuowania nauki w naszej szkole, ponieważ dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i dobrze wyposażoną bazą. Nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach zawodowych oraz w konkursach. Swoje zainteresowania możesz rozwijać na kursach branżowych, zagranicznych i krajowych wizytach studyjnych.Praktykę możesz odbywać w renomowanych zakładach gastronomicznych Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pasjonująca pracę, prowadzić własną działalność lub kształcić się.Więcej www.zspryglice.pl

Technikum informatyczne w Ryglicach potęgą w informatyce

28.05.2015
Bogata i wszechstronna propozycja kształcenia, stawiająca na pierwszym planie zawód, którego pozycja na rynku pracy od lat jest stabilna. Uczniowie naszego technikum informatycznego osiągnęli jeden z najwyższych wyników z egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego w Małopolsce. To aktualni mistrzowie Powiatu Tarnowskiego w informatyce, Mistrzowie Polski w informatyce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK TAK. U nas bezpłatne kursy i projekty w tym CISCO Więcej: www.informatyka.zspryglice.pl

ZSOiZ Gromnik - szkoła wielu możliwości

27.05.2015
Wyróżniamy się innowacyjnymi programami, których profesjonalna realizacja przynosi sukcesy, m.in. I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych Piła 2009 i 2014 oraz wielokrotne zwycięstwa na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej (uczniowie zdobyli 19 indeksów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie). Czekamy na Ciebie! Oferujemy programy: POLICYJNY, LOTNICZY, pożarniczy, sportowy z odnową biologiczną, ratownictwa medycznego, artystyczno-medialny, sportowy piłki siatkowej. Więcej na www.zsoiz.gromnik.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - szkoła z tradycjami.

27.05.2015
ZSEG w Tarnowie ul. Bema 9/11 -szkoła z ponad 100 letnią tradycją zaprasza was do zdobycia zawodu: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, sprzedawca, kucharz, cukiernik oraz piekarz. Nasza szkoła usytuowana jest w centrum miasta, co jest dużym udogodnieniem dla uczniów dojeżdżających. Posiadamy doskonale przygotowaną kadrę oraz dobrze wyposażone pracownie zawodowe i ogólne. Więcej: www.zseg.tarnow.pl

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

27.05.2015
 Młodociany uczący się zawodu w naszej szkole posiada dwojaki rodzaj statusu prawnego, jest on jednocześnie „pracownikiem młodocianym” i „uczniem”.( zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej: przemienny alternate system)  Uczniowie naszej szkoły mają zorganizowane zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy w realnych warunkach przyszłej pracy , za które pobierają wynagrodzenie. Na zakończenie nauki uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego, także świadectwo czeladnicze.  Koszty kształcenia praktycznego młodocianych pracowników dokształcających się w ZSZ w całości pokrywa pracodawca.  Nasi absolwenci mogą kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskać dyplom mistrzowski. Opinia przedstawicieli rzemiosła w Polsce: „Mając tytuł czeladnika nie muszę się martwić, że jak złożę CV, to nie znajdę pracy.” (opinia czeladnika) „Uczniowie, którzy ode mnie wychodzą, wszyscy znajdują pracę. Jeśli jest się dobrym uczniem, to nie ma w ogóle problemów z pracą.” (opinia mistrza szkolącego)/ artykuł prasowy„ Kształcenie dualne w Polsce Warszawa, 26 listopada 2014 r.”
Poprzednia strona